Umowy międzyrządowe

 

AKTUALNE KONKURSY

mapa świata

 

UKRAINA

polsko-ukraiński programu współpracy naukowej na lata 2018-2019

Termin zamknięcia konkursu w MNiSW: 24 kwietnia 2017 r.

 

WALONIA - BRUKSELA

program wymiany osobowej naukowców lata 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z  Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonia 

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona.

 

FRANCJA

program Polonium na lata 2017-2018

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona.

 

NIEMCY

program z DAAD na lata 2018-2019

Termin zamknięcia konkursu w MNiSW: 30 czerwca 2017 r

 

INDIE

polsko-indyjski program współpracy na wymianę osobową naukowców na lata 2016 - 2018

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona.

 

PORTUGALIA

polsko-portugalski program współpracy na wymianę osobową naukowców na latach 2015-2016

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona.

 

AUSTRIA

polsko-austriacki program współpracy na wymianę osobową naukowców na lata 2016-2018

Termin zamknięcia konkursu: edycja  zakończona.

 

SŁOWACJA

program wymiany osobowej ze Słowacją na lata 2016-2017 

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona.

 

CZECHY

program wymiany osobowej z Republiką Czeską na lata 2016-2017

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona. 

 

WŁOCHY

program wymiany osobowej z Republiką Włoską CANALETTO na lata 2016-2018

Termin zamknięcia konkursu: edycja zakończona.

 

ZASADY FINANSOWANIA

Wymiana osobowa

Wymiana osobowa w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach programów i protokołów wykonawczych do umów dwustronnych współfinansowana jest w ramach działalności statutowej jednostek (na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 lit. c Ustawy o zasadach finansowania nauki).

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

 1. Jednostka UJ-CM składa wymagane dokumenty w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej w wymaganym terminie. Kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty przedstawiane są do zatwierdzenia i podpisu przez Zastępcę Kwestora UJ ds. Collegium Mediucm oraz Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju ds. Collegium Medicum.

 2. W Polsce projekty finansowane są bądź ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej, z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z Art. 11, ust. 1 Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 z późn. zmianami). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach projektów międzynarodowych, dlatego konieczne jest uzyskanie deklaracji Dziekana właściwego Wydziału o gotowości finansowania wymiany osobowej.

 3. Podpisane wnioski za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej składane są do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 4. Projekty badawcze są oceniane niezależnie w Polsce i w kraju partnera, zgodnie z procedurą każdej ze Stron.

 5. Po zatwierdzeniu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wspólnych badań w ramach projektu specjalnego badawczego.
  Jednostki, których projekty zostały zatwierdzone do programów/protokołów wykonawczych mogą składać projekt o dofinansowanie w ramach projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego.(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą)

 

INFORMACJE KRAJOWE

Kwestiami uznawalności wykształcenia zajmuje się w Polsce Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje, w tym listę aktualnie obowiązujących umów międzyrządowych oraz odpowiednie akty prawne można znaleźć tutaj.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Formularz właściwego wniosku (w 3 egzemplarzach) wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Deklaracja Dziekana właściwego Wydziału o gotowości finansowania wymiany osobowej z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
 3. Zgłoszenie projektu badawczego
 4. Dane statystyczne o projekcie  
 5. Ocenę kwalifikowalności podatku Vat

 6.  

 

INFORMACJE W UJ CM

mgr Renata Sobieszczańska-Horbatowska
e-mail: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 371