Umowy bilateralne

Umowy międzyuczelniane obejmują:

  • realizację wspólnych projektów badawczych;
  • wspólną organizacją spotkań, seminariów i kursów; wymianę informacji, dokumentacji i publikacji naukowych;
  • letnie praktyki (w niektórych Uczelniach).

 
UJ CM ma w chwili obecnej  36 ważnych umów bilateralnych z zagranicznymi Uczelniami i Szpitalami:

 

Kraj

Nazwa uczelni

Data podpisania umowy

Data obowiązywania umowy

Zakres współpracy

Białoruś

Grodno State
Medical University

06.06.2001

21.04.2021

Wymiana studentów: rocznie 5/5.

Brazylia

Uniwersytet Stanowy w Rio de Janeiro (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

28.05.2012

27.05.2017

Wymiana pracowników naukowych i studentów, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Czechy Palacký University

Memorandum of Cooperation

podpisano 22.12.2014

21.12.2021

Wymiana kadry akademickiej, pracowników administracji, studentów i doktorantów.

Realizacja wspólnych projektów badawczych, grantów, seminariów i konferencji naukowych.

Czechy Charls University 11.05.2016 31.12.2022

Realizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych, projektów badawczych, wymiana informacji i doswiadczeń prowadzących do międzynarodowej konkurencyjności.

Dania

The Copenhagen School of Global Health at the Univerity of Copenhagen

3.02.2014 2.02.2020

Wymiana pracowników naukowych, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych, rozwijanie innowacyjnych technologii oraz transfer między akademią i przemysłem.

Etiopia Jimma University 18.02.2015 17.02.2021

Wymiana pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych i studentów, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Francja Orléans Regional Hospital 21.05.2012 18.05.2018

 Wymiana studentów,  pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych,  wspólna publikacja wyników badań

Francja

Uniwersytet
Montpellier I

ostatnia umowa tzw. Protokół do Porozumienia, podpisano 26.06.1997r.

nie określono daty obowiązywania

Wspólne doktoraty w systemie "co-tutelle", wspólne projekty dydaktyczne Wydziału Farmacji w programie Leonardo da Vinci: wymiany i staże (26 wyjazdów na 2-miesieczne staże absolwentów farmacji, uczestników studiów doktoranckich).

Francja Dom Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego 08.05.2002 nie określono daty obowiązywania

Organizacja praktyk wakacyjnych dla studentów pielęgniarstwa, wymiana pracowników i informacji, organizacja spotkań, seminariów oraz kurów.

 

Gruzja Tbilisi State Medical University 14.03.2016 13.03.2021

Wymiana pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, wymiana informacji, doświadczeń, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Holandia Maastricht University 12.07. 2013 19.09.2022

Wymiana pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Japonia Uniwersytet w Kioto 12.11.2013 11.11.2018

Wymiana  pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych,  rozwijanie innowacyjnych technologii oraz transfer między akademią i przemysłem.

Niemcy

Uniwersytet w Bonn 03.03.2014 02.03.2017 Wymiana pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Niemcy

Uniwersytet w Greifswaldzie

17.06.2013

16.07.2019

Wymiana naukowców i pracowników naukowych, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Praktyki wakacyjne studentów 10/10 (4 tygodnie).

Dziedziny współpracy: wszelkie dziedziny medycyny.

Rosja

Northern State Medical University,
Archangielsk

07.08.2007

25.04.2019

Wymiana studentów: rocznie 10/10

Dziedziny współpracy: wszelkie dziedziny medycyny.

Słowacja

Słowacka Akademia Nauk

Instytut Endokrynologii Eksperymentalnej

15.12.2011

14.12.2017

Wymiana naukowców, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Dziedziny współpracy: biomedycyna, endokrynologia eksperymentalna, farmakologia eksperymentalna, realizacja wspólnego projektu naukowego.

Ukraina

Lwowski Uniwersytet Medyczny im. Danyla Halickiego

15.10.2001

16.06.2020

Wymiana naukowców, wymiana pracowników naukowych i studentów (rocznie 10/10), organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Dziedziny współpracy: patologia, toksykologia kliniczna, fizjologia, pediatria, farmakologia, anestezjologia.

Ukraina

Krymski Uniwersytet Medyczny I.S.Gieorgijeskiego w Symferopolu

26.07.2006

18.04.2019

Wymiana pracowników naukowych i administracyjnych, wymiana studentów (rocznie 10-12 w obie strony), wymiana doniesień naukowych.

Dziedziny współpracy: wszelkie dziedziny medycyny.

Ukraina

Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University

20.09.2011

19.09.2017

Realizacja wspólnego projektu badawczego, wymiana naukowców.

Dziedziny współpracy: alergologia, aerobiologia.

Ukraina the Bogomolets National Medical University 13.07.2015 12.07.2020 Wymiana pracowników naukowych i studentów, organizowanie konferencji, wymiana informacji, doswiadczeń, realizacja wspólnych projektów badawczych.
Ukraina

Institute of Electron Physics, Ukrainian National Academy Of Sciences, Uzhgorod

05.06.2016 nie określono daty obowiązywania Realizacja wspólnych projektów badawczych i grantów, wymiana informacji naukowych.

USA

University
of California, Irvine

31.10.2008

 

28.07.2017

 

Wymiana pracowników naukowych i studentów.

USA University of Pennsylvania school of Dental Medicine 4.12.2013 03.12.2018

Wymiana naukowców i studentów, realizacja wspólnych projektów badawczych.

 

USA University of Rochester School of Medicine and Dentistry 27.10.2015 1.05.2018 Wymiana studentów i kadry akademickiej

USA

Duquesne University Pittsburgh Mylan School of Pharmacy

List Intencyjny
podpisany
20.11.2002

nie określono daty obowiązywania

 Wymiana kadry akademickiej.

USA

Ocular Oncology Service, Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University, Philadelphia

07.04.2006

umowa przedłużana jest automatycznie

Okulistyka i onkologia okulistyczna: wymiana naukowców, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

USA

University
of Louisville, School of Dentistry

04.07.2011

01.12.2017

Wymiana studentów i kadry akademickiej

USA

The Methodist Hospital
Texas Medical Center

05.07.2011

umowa w trakcie negocjacji

Praktyki studenckie.

USA

New York College of Podiatric Medicine

23.10.2012

22.10.2018

Wymiana pracowników naukowych i studentów, organizowanie konferencji, wymiana informacji, realizacja wspólnych projektów badawczych.

USA David Geffen School of Medicine UCLA 17.06.2015 nie określono daty obowiązywania

Wymiana studentów i pracowników naukowych.

 

USA Washington University School of Medicine in St. Louis 20.09.2016 19.09.2021

Wymiana pracowników naukowych i studentów, organizowanie konferencji, wymiana informacji, doswiadczeń, realizacja wspólnych projektów badawczych

Wielka Brytania

Uniwersytet w Edynburgu

Memorandum of Understanding

16.02.2020

Wymiana pracowników naukowych i studentów, organizowanie konferencji, wymiana informacji, doswiadczeń, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Włochy

Uniwersytet
Milano-Bicocca

16.12.2013

15.12.2016

 

Wymiana pracowników naukowych, realizowanie wspólnych projektów badawczych.

Włochy

Uniwersytet
Milano-Bicocca

aneks do umowy
I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego - podpisany 08.07.2010

08.07.2019

Realizacja wspólnego projektu badawczego w dziedzinie kardiologii.

Włochy

Uniwersytet Modena and Reggio Emilia

 

25.11.2013 24.11.2016 Wymiana pracowników naukowych i studentów, realizowanie wspólnych projektów badawczych.

Włochy

Uniwersytet
Tor Vergata

24.11.2013

23.11.2019

 

Wymiana pracowników naukowych i studentów, realizacja wspólnych projektów badawczych.

Włochy

Uniwersytet
„G. d’Annunzio”
Chieti – Pescara
3.06.2013 2.06.2019

Wymiana pracowników naukowych i studentów, realizowanie wspólnych projektów badawczych.

Dziedziny współpracy: stomatologia, biotechnologia.