Aktualności

Konkurs na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszone przez Fundację NUTRICIA

118.0640.21.2017

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy
międzynarodowej w Collegium Medicum

z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
konkursu na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka,
ogłoszonego przez Fundację NUTRICIA

 

Data zamknięcia konkursu:  30 kwietnia 2017 r.
Termin rejestracji w DNiWM: 14 kwietnia 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje szczegółowe: www.fundacjanutricia.pl

 

Uprzejmie informuję, że Fundacja NUTRICIA, której celem jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie, zaprasza kandydatów chcących uzyskać stopień doktora i zajmujących się tematyką żywienia człowieka do nadsyłania wniosków na granty promotorskie (max. 3 lata). W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia. Projekty należy nadsyłać na formularzu wypełnionym w języku angielskim (do pobrania ze strony Fundacji).

Zachęcam Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na zapisy formularza aplikacyjnego, w myśl których wnioskodawca ma obowiązek dołączyć do formularza zgodę właściwej komisji bioetycznej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat grantów można skorzystać ze strony internetowej Fundacji: http://fundacjanutricia.pl/informacje-ogolne/oraz zapoznać się z regulaminem konkursu grantowego, w zakładce „Dokumenty” http://fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/.

Celem rejestracji do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię zgody właściwej komisji bioetycznej,
  2. zgłoszenie projektu badawczego
  3. jeśli wnioskodawca zamierza prowadzić prace naukowo-badawcze na terenie Szpitala – zgodę Dyrektora Szpitala.
  4. dane statystyczne o projekcie
  5. ocena kwalifikowalności podatku VAT w projekcie

Przypominam również, iż w przypadku badania klinicznego wymagającego rejestracji konieczny jest kontakt z Sekcją ds. Badań Klinicznych UJ CM p. Agnieszka Widawską.

Informacje o konkursie są udzielane pod numerem telefonu 12 37 04 371. Pomoc w  przygotowaniu dokumentacji konkursowej można uzyskać w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowe przy współpracy z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Zachęcam do przygotowania wniosków,
prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

 

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374