Aktualności

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pt. "Najlepsi z najlepszych! 2.0.?"

118.0640.22.2017

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie:
zaproszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
do składania ofert w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

 

Zamknięcie naboru w MNiSW:                                                             24 kwiecień 2017 r.
Termin składania Formularzy Zgłoszenia Projektu w DNiWM:       do 10 kwietnia 2017 r.
Nabór ofert w UJ CM:                                                                            do 18 kwietnia 2017 r.
Dokumentacja konkursowa:                                                                  www.nauka.gov.pl 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”, którego celem jest wsparcie minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju aktywności naukowej, poprzez umożliwienie udziału w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są studentami uczelni, która składa ofertę;
 2. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
 3. uzyskają opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego dotyczącą dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

 1. 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
 2. 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 września 2018 r.

Student lub zespół studentów wraz z opiekunem naukowym zainteresowany złożeniem oferty powinien do 10 kwietnia 2017 r. złożyć w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (DNiWM) następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszenia projektu, do pobrania
 • zgłoszenie projektu badawczego (jeżeli dotyczy), do pobrania
 • zgodę na prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie szpitala lub oświadczenie, że badania nie będą prowadzone na terenie szpitala. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala „Zlecenie w ramach współpracy naukowo-badawczej”,
  do pobrania
 • dane statystyczne o projekcie (na potrzeby Systemu informacji o nauce POL-on), do pobrania

Gotowy formularz oferty przygotowany na podstawie zaakceptowanego przez władze UJ CM „Formularza Zgłoszenia Projektu” wraz z załącznikami, należy złożyć w 1 egzemplarzu w DNiWM do 18 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat składania ofert dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Sekcji Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej (tel.: 12 37 04 385, 12 37 04 343, 12 37 04 317, e-mail: dnwm@uj.edu.pl).

 

Zachęcam do składania wniosków
prof. dr hab. Marek Sanak


 

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374