Aktualności

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.: ETIUDA 1, UWERTURA 1, SONATINA 1

 

OGŁOSZENIE  
Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej
z dnia 22.02.2017 r.
w sprawie:

Przedłużenia  terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki
ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.: ETIUDA 1, UWERTURA 1, SONATINA 1

 

Uprzejmie informujemy, iż uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br.

Z uwagi na powyższe termin naboru wniosków w DNiWM zostaje przedłużony do dnia 13 marca br. godz. 15.00.

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie,
  • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  • SONATINA 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże NCN informuje, że dołączenie wymaganych załączników (sekcja I), w tym potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie, oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374