Aktualności

Nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego programu współpracy naukowej POLONIUM na lata 2018-2019

118.0640.18.2017

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie
polsko-francuskiego programu współpracy naukowej POLONIUM
na lata 2018 - 2019

 

Termin zamknięcia konkursu:     15 czerwca 2017r.

Termin składania zgłoszeń w DNiWM:   do 2 czerwca 2017r.     

Formularze aplikacyjne dostępne na stronach MNiSW i  DNiWM

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków na polsko-francuskie projekty naukowe w ramach programu POLONIUM.  Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Udział w projekcie młodych badaczy, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje można uzyskać w DNiWM pod numerem tel.: 12 37 04 371


Zachęcam do składania wniosków,
prof. dr hab. Marek Sanak  

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374