Aktualności

Nabór wniosków na stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta Fulbright Senior Award 2018-2019

OGŁOSZENIE
Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie:
naboru na stypendium
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta
Fulbright Senior Award 2018-2019


 

Zamknięcie konkursów:                   16 czerwca 2017 r.    

Informacje dodatkowe:                     Polsko-Amerykańska Fundacja Fulbrighta

Dokumentacja konkursowa:            http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

Czas trwania stypendium:               od 4 do 9 miesięcy

 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM uprzejmie informuje, że został otwarty nabór wniosków na stypendia dla pracowników naukowych polskich uczelni wyższych i instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, w placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

  • Są obywatelami polskimi na stałe mieszkającymi w Polsce.
  • Posiadają stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra. Osoby z tytułem magistra mogą się ubiegać o stypendium tylko, jeśli są aktualnie wykładowcami na uczelni nie krócej niż 5 lat.
  • Posiadają co najwyżej stopień doktora habilitowanego uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydaci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami.
  • Są zatrudnione w polskiej placówce o charakterze naukowo-dydaktycznym lub badawczym. Jeśli kandydat podejmował pracę za granicą, całkowity okres zatrudnienia poza Polską w ciągu ostatnich 5 lat musi być krótszy niż 1 rok.
  • Posiadają zaproszenie z uczelni amerykańskiej.
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Koordynatorem Programu jest Sebastian Smoliński (sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl).

W celu aplikowania należy:

  • Zapoznać się z instrukcjami: cies.org/sites/default/files/Visiting-Scholar-Application-Instructions.pdf
  • Założyć konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym razem w całości.
  • Wypełnić formularz aplikacyjny.
  • Złożyć formularz w systemie Embark i przesłać jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 16 czerwca 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia niekompletne lub wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 12 37 04 371. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie kopii dokumentów do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374