Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii

        

 

Poszukujemy osoby z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowaną realizacją projektu badawczego w Katedrze Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy aktywacji komórek śródbłonka mięśnia sercowego przez autoreaktywne limfocyty T CD4+ oraz zapalne komórki mieloidalne. Projekt będzie realizowany w ramach projektu OPUS (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) pod kierownictwem dr. Przemysława Błyszczuka.

 

Opis projektu: Projekt składa się z dwóch części, całość zaplanowana jest na okres 3 lat. Zaplanowane prace badawcze mają na celu poznanie mechanizmów aktywacji komórek śródbłonka w miokardium w trakcie zapalenia mięśnia sercowego. Pierwszym celem jest zrozumienie molekularnych mechanizmów, dzięki którym limfocyty T CD4+, pochodzące z nich mikrofragmenty błonowe oraz zapalne komórki mieloidalne powodują patofizjologiczne zmiany w komórkach śródbłonka. Drugim celem jest zbadanie roli cytokiny TNF-alpha wydzielanej przez limfocyty T oraz komórki mieloidalne (przy użyciu odpowiednich myszy Cre-lox) podczas indukcji i rozwoju zapalenia w mysim modelu eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mięśnia sercowego (ang. experimental autoimmune myocarditis – EAM). Niniejsze ogłoszenie ma celu wyłonienie stypendysty, który będzie realizował wybrany cel badawczy tego projektu oraz będzie współuczestniczył w realizacji innych badań.

 

Wymagania:

 • wysoka motywacja do pracy naukowej
 • komunikatywność i kreatywność
 • zdolność do pracy w zespole wieloosobowym
 • zdolność do pracy ze zwierzętami (myszami)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Warunki przyznania stypendium:

 • Czas trwania doktoratu 36 miesięcy z opcją przedłużenia
 • Kandydat jest doktorantem
 • Kwota stypendium: ok 2 500 PLN miesięcznie
 • Rozpoczęcie projektu: wiosna/lato 2017

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi
 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 • wykaz ocen ze studiów
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres: przemyslaw.blyszczuk@uj.edu.pl do 31 stycznia 2017.

W liście motywacyjnym proszę zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

 

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374