Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu SONATA BIS finansowanego przez NCN - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii

                                                                            

 

Poszukujemy osoby z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Tytuł projektu: Komórkowe i molekularne mechanizmy w patofizjologii pozapalnego zwłóknienia mięśnia sercowego. Projekt będzie realizowany w ramach projektu SONATA BIS (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) pod kierownictwem dr. Przemysława Błyszczuka.

 

Opis projektu: Projekt składa się z trzech części, całość zaplanowana jest na okres 5 lat. Zaplanowane prace badawcze mają na celu poznanie mechanizmów patofizjologicznych odpowiedzialnych za zwłóknienie i niewydolność mięśnia sercowego powodowanych stanem zapalnym. W tym celu wykorzystany będzie mysi model zapalenia mięśnia sercowego (ang. experimental autoimmune myocarditis) w którym indukowane autoimmunologiczne zapalenie serca powoduje postępujące zwłóknienie i niewydolność serca. W poszczególnych projektach badane będą: 1) wzajemne oddziaływanie pomiędzy ścieżkami sygnałowymi zależnymi od angiotensyny II, Rho kinaz i TGF-β, 2) pochodzenie miofibroblastów w pozapalnym sercu dzięki użyciu specjalnych transgenicznych myszy reporterowych, oraz 3) wpływ mediatorów pozakomórkowych (w tym mikrofragmentów) w stanie zapalnym na różnicowanie fibroblastów. Niniejsze ogłoszenie ma celu wyłonienie stypendysty, który będzie realizował prace badawcze w projekcie o pochodzeniu miofibroblastów w modelach reporterowych (projekt 2).

 

Wymagania:

 • wysoka motywacja do pracy naukowej
 • komunikatywność i kreatywność
 • zdolność do pracy w zespole wieloosobowym
 • zdolność do pracy ze zwierzętami (myszami)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Warunki przyznania stypendium:

 • Czas trwania doktoratu 36 miesięcy z opcją przedłużenia
 • Uzyskanie statusu uczestnika studiów doktoranckich
 • Kwota stypendium: ok 2 500 PLN miesięcznie
 • Rozpoczęcie projektu: wiosna/lato 2017

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi
 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 • wykaz ocen ze studiów
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub informacje o czasie uzyskania stopnia magistra

Zgłoszenia proszę kierować na adres: przemyslaw.blyszczuk@uj.edu.pl do 1 marca 2017.

W liście motywacyjnym proszę zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374