Aktualności

Nabór wniosków w ramach Działania 3.2 "Studia doktoranckie" PO WER 2014-2020

 

OGŁOSZENIE

Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 5.01.2017r.
w sprawie


Naboru wniosków w ramach Działania 3.2 „Studia doktoranckie”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Termin składania wniosków:  1 lutego - 31 marca 2017 r.

 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej (DNiWM) informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER).

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie muszą zostać opracowane w oparciu o programy wypracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach.

Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% kosztów kwalifikowanych. Wymagany wkład własny wnoszony przez wnioskodawcę musi wynosić nie mniej niż 3% kosztów kwalifikowalnych. Projekt może trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat powyższego naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Sekcji Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej (tel.: 12 37 04 385, 12 37 04 343,
12 37 04 317, e-mail: dnwm@uj.edu.pl).

 

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

wersja do wydruku


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374