Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

Do zakresu działań Sekcji Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę należy wsparcie czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania na badania lub działalność wspomagającą badania prowadzone przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zarówno ze źródeł krajowych, jak i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych.

 

Pracownicy Sekcji aktywnie poszukują możliwości wsparcia finansowego i propagują te informacje w środowisku akademickim. Prowadzą działalność doradczą w zakresie aplikowania o fundusze. Biorą także czynny udział w administrowaniu projektów realizowanych przez jednostki UJ CM.

 

W perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Funduszy Strukturalnych realizowano projekty z czterech różnych Programów Operacyjnych. Więcej na temat realizowanych projektów tutaj

 

W obecnej perspektywie finansowej przypadającej na lata 2014 - 2020 Sekcja w dalszym ciągu będzie poszukiwać możliwości dofinanowania działań prowadzonych przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Więcej informacji na temat nowych Programów Operacyjnych oraz Programów w nowej odsłonie można znależć tutaj

                

 

Wśród zadań realizowanych przez Sekcję jest także obsługa projektów w ramach programu Lifelong Learning oraz Erasmus+. Programy wspierają wymianę, współpracę i mobilność pomiędzy instytucjami oraz systemy edukacji i szkoleń w Unii Europejskiej. W ten sposób pozwalają podnosić jakość i zwiększać atrakcyjność szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz przynosi bezpośrednie korzyści uczestnikom programu.

 

                                                                    

 

Sekcja zajmuje się również wsparciem procesu aplikowania przez jednostki UJ CM o dotacje na inwestycje budowlane i aparaturowe, umowami z podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy z przemysłem oraz innymi projektami wspierającymi naukę.