Rejestracja nowego projektu międzynarodowego

Zgodnie z Pismem Okólnym Nr 1/2009 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 20 marca 2009 w sprawie obiegu dokumentów związanych z międzynarodowymi projektami, realizowanymi w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum wszystkie wnioski o udział w:

  • projektach międzynarodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych programach międzynarodowych, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych;
     
  • projektach międzynarodowych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, w tym konkursów ogłaszanych we współpracy dwu – lub wielostronnej oraz przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
     
  • projektach MNiSW dofinansowujących współpracę międzynarodową (projektach międzynarodowych współfinansowanych, projektach międzynarodowych niewspółfinansowanych).

podlegają obowiązkowi rejestracji w Dziale Nauki i Współpracy Miedzynarodowej (DNiWM) która następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego
 

 

 

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374