Przepisy

Fundusze Europejskie na lata 2014 - 2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych w Programie Operacyjnym:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020

Szczegółowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym:

Harmonogramy naboru wniosków w trybie konkursowym na rok 2017 w Programie Operacyjnym:

 

Fundusze Strukturalne na lata 2007 - 2013

Szczegółowy opis priorytetów w Programie Operacyjnym:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym:

Wewnętrzne regulacje UJ CM:

 

Projekty badawcze

 

Dokumenty 7 Programu Ramowego

  • Decyzja Nr 1982/2006/WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2207-2013)

 

Inne


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374