Projekty zrealizowane - krajowe

 

 

     

 

 

Projekty krajowe

 • Projekty Badawcze Rozwojowe

 1. Tytuł projektu: "Opracowanie laparoskopowej metody pobierania i transplantacji nerek z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznych świń oraz ich funkcjonalna charakterystyka"
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Jan Kulig
 2. Tytuł projektu: "Posttransplantacyjna ocena nerek z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznej świni"
  Kierownik zadania: dr Jerzy Skuciński
 3. Tytuł projektu: "Ocena funkcjonalna ksenoprzeszczepów (elementy chrzęstno-kostne) z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznych świń"
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Jan Zapała
 • Program Badań Stosowanych

 1. Tytuł projektu: „Opracowanie metody charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim otoczeniu człowieka
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Janusz Hałuszka

   
 2. Tytuł projektu: „Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego”
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Antoni Basta
  Termin realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2015
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 243 276 PLN
   
 • LIDER

  Tytuł projektu:
  „Toksykologia obliczeniowa – platforma ekstrapolacji in vitro - in vivo efektu kardiotoksycznego"
  Kierownik projektu: dr n. farm. Sebastian Polak


   

 • Ideas Plus

Tytuł projektu: "Płodność a starzenie się i długość życia kobiety"
kierownik projektu: prof. dr hab.Grażyna Jasieńska
Termin realizacji: 27.12.2011 - 26.10.2015

 • Iuventus Plus

Tytuł projektu: "Eikozanoidy oznaczane w kondensatach wydechowych od pacjentów  z pierwotnymi układowymi chorobami naczyń, jako markery choroby"
kierownik projektu: dr hab. Wojciech Szczeklik
Termin realizacji: 10.01.2012 - 03.04.2013

Tytuł projektu: "Zmiany gęstości i morfologii kolców dendrytycznych zawierających aparat kolcowy w baryłkach rzędu B kory somatosensorycznej myszy w  procesie uczenia asocjacyjnego"
Kierownik projektu: dr Małgorzata Jasińska
Termin realizacji: 04.04.2012 - 03.12.2013

Tytuł projektu: "Biosynteza leukotrienów w miażdżycy tętnic kończyn dolnych: mechanizmy regulacyjne a powikłania po angioplastyce"
Kierownik projektu: dr n med. Barbara Sokołowska
Termin realizacji: 03.04.2012 - 02.01.2015

Tytuł projektu: "Poszukiwanie i charakterystyka kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY"
Kierownik projektu: dr n med. Magdalena Szopa
Termin realizacji: 02.04.2012 - 02.04.2015

Tytuł projektu: "Zastosowanie metod proteomiki w badaniach nad udziałem mitochondriów w rozwoju uszkodzeń wątroby i nerek w mysim modelu miażdżycy (apoE-knockout))"
Kierownik projektu: dr n med. Maciej Suski
Termin realizacji: 02.04.2012 - 01.04.2014

Tytuł projektu: "Badanie spektrum mutacji autosomalnej dominującej hypercholesterolemii u osób z regionu Małopolski celem stworzenia nowego testu diagnostycznego"
Kierownik projektu: dr Małgorzata Waluś-Miarka
Termin realizacji: 03.04.2012 - 02.10.2015

Tytuł projektu: "Interakcje makrofag/adipocyt w stanie niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną - badanie w kontekście rozwoju oporności insulinowej"
Kierownik projektu: dr Agnieszka Mazur-Biały
Termin realizacji: 07.02.2014 - 06.02.2016
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 293 000 zł

Tytuł projektu: "Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy. Rola odporności wrodzonej"
Kierownik projektu: dr Monika Majewska-Szczepanik
Termin realizacji: 26.06.2013 - 25.04.2016
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 367 000 zł

Tytuł projektu: "Rola limfocytów Th17/Treg w patogenezie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (Wegenera)"
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Szczeklik
Termin realizacji: 07.05.2014 - 06.05.2016
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 332 800 zł

Tytuł projektu: "Nowy kierunek poszukiwania skutecznej terapii choroby Alzheimera - synteza i właściwości nowych ligandów wielofunkcyjnych hamujących aktywność cholinosteraz i blokujących receptory serotoninowe 5-HT6"
Kierownik projektu: dr Anna Więckowska
Termin realizacji: 04.07.2013 - 03.07.2016

Tytuł projektu: "Ścięgno Achillesa w zdrowiu i chorobie-badanie właściwości biofizycznych, biochemicznych, mikro- i ultrastruktury oraz modelowanie molekularne jego budowy"
Kierownik projektu: lek. Krzysztof Tomaszewski
Termin realizacji: 15.03.2015 - 14.03.2017

 

DIAMENTOWY GRANT

Tytuł projektu: "Współwystępowanie miażdżycy i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom angiochirurgicznym z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych"

Kierownik projektu: Jacek Górka
Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Szczeklik
Termin realizacji: 25.06.2012 - 24.12.2015

Tytuł projektu: "Przewlekła infekcja wirusowa w astmie oskrzelowej"
Kierownik projektu: Natalia Celejewska-Wójcik
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Lucyna Mastalerz
Termin realizacji: 19.06.2012 - 18.12.2015

Tytuł projektu: "Rola komórek T regulatorowych w modulacji stanu zapalnego w tkance tłuszczowej  okołonaczyniowej. Związki z dysfunkcją śródbłonka u chorych z miażdżycą"
 Kierownik projektu: Karol Urbański
 Opiekun naukowy: pprof. dr hab. Tomasz Guzik
  Termin realizacji: 19.06.2012 - 18.05.2016

 Tytuł projektu: "Badanie generacji anionorodnika ponadtlenkowego i nacieku limfocytarnego w tętniakach mózgu"

Kierownik projektu: Magdalena Stachura
Opiekun naukowy:prof. dr hab. Tomasz Guzik
Termin realizacji: 11.06.2013 - 18.07.2016

Tytuł projektu: "Ocena przydatności klinicznej nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu nefropatii pokontrastowej"

Kierownik projektu: Katarzyna Zbierska

Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Gackowski
Termin realizacji: 11.06.2013 - 31.12.2016

 • Mobilność Plus

 • I edycja, rok 2012

Tytuł projektu: "Desulfuracyjne przemiany cysteiny w genetycznie uwarunkowanym niedoborze dioksygenazy cysteinowej. Stan zapalny a siarkowodó"
kierownik projektu: dr Halina Jurkowska
Termin realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2013

 • II edycja, rok 2013

Tytuł projektu: Badanie przeciwmiażdżycowego działania AVE 0991 oraz nebiwololu na najnowszym modelu eksperymentalnym miażdżycy: myszy z wyłączonymi genami dla śródbłonkowej syntazy tlenku azotu i apolipoproteiny E (eNOS & apoE - double knockout mice)"
Kierownik projektu: dr Ilone Nenko
Termin realizacji: 01.01.2013 - 31.07.2014

 • Fundacja NUTRICIA

Tytuł projektu: "Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants – short-term outcome"
Kierownik projektu: dr n med.Mateusz Jagła
Termin realizacji: 06.12.2012 - 31.12.2014

NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMY

 • XII edycja, rok 2013
 1. Tytuł projektu:"Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?"
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Słowik
  Termin realizacji: 01.05.2014 - 31.12.2016

   

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374