Projekty realizowane - krajowe

 

 

     

 

 

 • PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH
   

 1. Tytuł projektu: „UNISPRING – nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający   łańcuch przewodzący ucha środkowego”
  Kierownik projektu: dr Marcin Konior
  Termin realizacji: 01.03.2013 – 30.09.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 2 729 084 PLN
   
 2. Tytuł projektu: „Badanie nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów nad wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej”
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bulanda, Prof. UJ
  Termin realizacji: 01.06.2015-31.05.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 683 095 PLN
   
 3. Tytuł projektu: „Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca”
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Sładek
  Termin realizacji: 01.04.2015-31.03.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1 162 750 PLN
   
 4. Tytuł projektu: „Nowa nieamyloidowa terapia chorób neurodegeneracyjnych”
  Kierownik projektu: dr Paweł Zajdel
  Termin realizacji: 01.02.2015-31.12.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1 319 233 PLN
 • INNOMED

  1. Tytuł projektu: „Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych”
   Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bulanda, Prof. UJ
   Termin realizacji: 05.05.2014 – 30.04.2019
   Kwota dofinansowania dla UJ CM: 569 250 PLN
    
  2. Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester Braster przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego u kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”
   Kierownik projektu: dr Paweł Basta
   Termin realizacji: 01.05.2014- 31.12.2017
   Kwota dofinansowania dla UJ CM: 6 999 999,60 PLN
    
 • STRATEGMED
  1. Tytuł projektu: „Terapia stwardnienia rozsianego poprzez transdermalną stymulację peptydami mielinowymi”
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Szczepanik
   Termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018
   Kwota dofinansowania dla UJ CM: 2 799 108,00 zł
    
  2. Tytuł projektu: „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych"
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Dudek
   Termin realizacji w UJ CM: 01.06.2016 – 28.02.2018
   Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1 960 400,00 zł
    
  3. Tytuł projektu: „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków"
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
   Termin realizacji w UJ CM: 01.05.2016 – 31.01.2018
   Kwota dofinansowania dla UJ CM: 392 500,00 zł
    
  4. Tytuł projektu: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych”
   Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Majka
   Termin realizacji: 16.11.2015 – 15.11.2018
   Kwota dofinansowania dla UJ CM: 14 706 550,00 zł
    
 • INNOWACJE SPOŁECZNE
 1. Tytuł projektu: "Afast! Powiedz to"
  Kierownik projektu: dr Andrzej Galbarczyk
  Termin realizacji zadań w UJ CM: 01.04.2015 - 31.03.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 82 770 zł

 

 • IUVENTUS PLUS

  IV edycja, rok 2014

 1. Tytuł projektu: "Potencjalna rola agonisty receptora GPR39 w chorobie depresyjnej"
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Młyniec
  Termin realizacji: 17.03.2015 - 16.06.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 300 000 zł

   
 2. Tytuł projektu: "Poszukiwanie biomarkerów głównych form cukrzycy MODY w oparciu o profil metabolomiczny"
  Kierownik projektu: dr Jan Skupień

  Termin realizacji: 21.04.2015 - 31.12.2017

          

 V edycja, rok 2015

 1. Tytuł projektu: "Spektroskopowe obrazowanie biomarkerów wczesnych zmian biochemicznych w przerzutowości nowotworowej do płuc"
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Marzec
  Termin realizacji: 19.10.2016 - 18.10.2019
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 300 000 zł
 • DIAMENTOWY GRANT 

I edycja, rok 2011

 1. Tytuł projektu: "Rola stresu w medycynie okołooperacyjnej – wpływ na powikłania bezpośrednie i w rocznej obserwacji"
  Kierownik projektu: Paweł Iwaszczuk
  Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Szczeklik
  Termin realizacji: 25.06.2012 - 30.09.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 198 000 z

 II edycja, rok 2012

 1. Tytuł projektu: "Krążące we krwi mikroRNA jako potencjalny marker tętniaka aorty brzusznej"
  Kierownik projektu: Sabina Lichołai
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marek Sanak
  Termin realizacji: 11.06.2013 - 18.08.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 200 000 zł

   
 2. Tytuł projektu:"Ocena przydatności klinicznej nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu nefropatii pokontrastowej"
  Kierownik projektu: Katarzyna Zbierska
  Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Gackowski
  Termin realizacji: 11.06.2013 - 31.12.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 197 338 zł

 IV edycja, rok 2014 

 1. Tytuł projektu: "Neuronalne mechanizmy objawu niewydolności konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w grupie pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z grupą pacjentów z choroba afektywną dwubiegunową i grupą osób zdrowych – badania fMRI, MRI, DTI"
  Kierownik projektu: Adrian Chrobak
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. med. Dominika Dudek
  Termin realizacji: 22.10.2015 - 21.10.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 200 000 zł

V edycja, rok 2015

 1. Tytuł projektu: "Rola polimorfizmu genetycznego domeny CS1 agrekanu oraz receptora witaminy D w patogenezie choroby degeneracyjnej dysków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa"
  Kierownik projektu: Przemysław Pękala
  Opiekun naukowy: dr Krzysztof Tomaszewski
  Termin realizacji: 06.12.2016 - 05.12.2019
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 219 999 zł

 2. Tytuł projektu: "Odległe wyniki u pacjentów z nabytymi wadami zastawki aortalnej leczonych za pomocą bezszwowej biologicznej zastawki ,,3F/ATS Enable"
  Kierownik projektu: Magdalena Bryndza
  Opiekun naukowy: dr hab. n. med.  Krzysztof Bartuś
  Termin realizacji: 07.12.2016 - 06.12.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 107 720,00 zł
 3. Tytuł projektu:"Zmiana ekspresji genów apoptotycznych oraz profilu białkowego komór serca w szczurzym, monokrotalinowym modelu nadciśnienia płucnego"
  Kierownik projektu: Mateusz Hołda
  Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
  Termin realizacji: 08.12.2016 - 07.12.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 220 000 zł
 • MOBILNOŚĆ PLUS

 • III edycja, rok 2014
 1. Tytuł projektu:"Rola oksydazy NADPH Nox5 w patomechanizmie powstania tętniaka aorty brzusznej. Wpływ na regulację stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego."
  Kierownik projektu: Agnieszka Sagan
  Termin realizacji: 01.05.2014 - 31.03.2017
  Kwota dofinansowania: 470 000 zł
 • IV edycja, rok 2015
 1. Tytuł projektu:"Dysfunkcja naczyniowa w patogenezie nadciśnienia tętniczego i wybranych schorzeń o podłożu autoimmunologicznym - poszukiwanie nowych mechanizmów i możliwych sposobów terapii."
  Kierownik projektu: dr Tomasz Mikołajczyk
  Termin realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2018
  Kwota dofinansowania: 486 000 zł

   
 2. Tytuł projektu:"Charakteryzacja stanu zapalnego w nerce w związku z nadciśnieniem tętniczym – znaczenie zmienności genu LNK."
  Kierownik projektu: mgr Dominik Skiba
  Termin realizacji: 01.01.2016 - 31.05.2018
  Kwota dofinansowania: 476 400 zł

Różne

 •  

 

 
 


 

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374