Programy Ramowe KE - People

 Program People ma na celu wzmocnienie potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową. Program ten składa się z 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych "Akcjami Marie Curie" skierowanymi do instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich zasobów ludzkich oraz do indywidualnych naukowców.

W projektach mogą brać udział osoby, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego. Udział w poszczególnych akcjach Marie Curie zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy. do 4 lat stażu, doświadczeni naukowcy - stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra;

Tematy naukowe proponowane są przez naukowców i instytucje; nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP), W tych projektach MC, które polegają na współpracy większej liczby instytucji; większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich.

 

AKTUALNE KONKURSY: 

Identyfikator   konkursu konkursu Pełna nazwa konkursu Termin składania wniosków
FP7-PEOPLE-2013-IIF MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF) 14.08.2013
FP7-PEOPLE-2013-IEF MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF) 14.08.2013
FP7-PEOPLE-2013-IOF MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT 14.08.2013

 

Termin rejestracji w DNiWM: 1 sierpnia 2013 r.

  

 

Szczegółowe tematy konkursowe znajdują się w tzw. Programie Pracy (Work Programme) dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documents,
a także w serwisie Cordis (http://cordis.europa.eu/inco/).

Pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem konkretnego konkursu.