Program COST

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.
Kooperujące strony same finansują swoje badania. Natomiast z funduszu COST finansowane są jedynie działania koordynujące w ramach projektu, czyli np. spotkania, konferencje, dyskusje wyników.

Umożliwia to koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną, którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

Realizacja projektów w ramach Akcji COST odbywa się na podstawie Memorandum of Understanding. Jest to umowa będąca wyrazem woli wspólnego koordynowania działalności badawczej dotyczącej określonego tematu oraz wymiany rezultatów badań. Przystąpienie kraju członkowskiego do udziału w konkretnej Akcji COST następuje z chwilą podpisania przez jego ambasadora przy Unii Europejskiej Memorandum of Understanding dotyczącego tej Akcji.

Akcja rozpoczyna się formalnie po podpisaniu dotyczącego jej Memorandum of Understanding przez co najmniej pięć krajów członkowskich.


Kontakt Krajowy:

Marek ZDANOWSKI, Radca Ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Wspólna 1/3, pok. 237
00-921 Warszawa
tel. : (22) 628 32 89
fax : (22) 628 35 34
e-mail: marek.zdanowski@mnii.gov.pl

Główna strona programu COST
http://www.cost.esf.org/