Naukowa Fundacja ”Polpharma”

O Fundacji:

Naukowa Fundacja Polpharmy ustanowiona została przez Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. w Starogardzie Gdańskim

Cele działania Fundacji:

  • wspieranie nauk farmaceutycznych i medycznych
  • popularyzowanie wiedzy z dziedziny farmacji i medycyny w społeczeństwie
  • upowszechnienie i propagowanie inicjatyw w zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie farmacji i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych
  • inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk pokrewnych
  • udzielanie pomocy finansowej i nagród na rzecz instytucji, organizacji bądź osób fizycznych, które wskazują szczególne osiągnięcia w dziedzinie farmacji i medycyny


Oferta Fundacji:

  • Konkurs na projekty badawcze - corocznie ogłaszany konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych.


Strona internetowa Fundacji:
http://www.polpharma.pl/pl/fundacja/