O Dziale

       Serdecznie witamy na stronach Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

     Do zakresu działania Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM należy wspomaganie wszelkich działań związanych z wystąpieniami pracowników lub jednostek UJ CM o przyznanie dofinansowania ze środków przeznaczonych na badania lub działalność wspomagającą badania, zarówno ze źródeł krajowych, jak i współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych, udział w administrowaniu projektów realizowanych przez jednostki UJ CM oraz działalność informacyjna i doradcza w zakresie aplikowania o fundusze na badania i działalność wspierającą badania.

     Wewnętrznymi jednostkami Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM są:

     Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę – do kompetencji, której należy  m.in. udzielanie informacji o aktualnych możliwościach uzyskania wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich i innych środków pomocowych dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, dotacji na inwestycje budowlane i aparaturowe, zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy z przemysłem oraz obsługa innych projektów wspierających naukę.

     Sekcja Projektów Naukowych – do kompetencji, której należy m.in. udzielnie informacji na temat dotacji na badania naukowe ze środków krajowych, w tym projektów statutowych, celowych i rozwojowych, indywidualnych projektów badawczych, projektów i stypendiów naukowych finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny "Polpharma", projektów międzynarodowych współfinansowanych i niewspółfinansowanych. Pracownicy Sekcji zajmują się także umowami bilateralnymi UJ CM i umowami międzyrządowymi, stypendiami dla wyjeżdżających i przyjeżdzających (łącznie z programem Maria Curie)

     Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mailowy Działu: dnwm@uj.edu.pl lub bezpośrednio na adresy jego pracowników (kontakt).

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374