Kontakt

 

ADRES  ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
SIEDZIBA:  
Sekcji Projektów Naukowych ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 1 i 2
Sekcji Funduszy Europejskich i Projektów  
Wspierających Naukę
ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 3
   
E-mail: dnwm@uj.edu.pl
   
Pracujemy:    7.30 – 15.30
czwartek dniem bez przyjmowania stron

 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 5

 
p.o. Kierownik Działu
mgr Jolanta Palowska
tel.  12 37 04 347
fax  12 37 04 374
 
 • Koordynacja pracy Działu
 • Wdrożenie SAP
 

 

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 4

mgr Barbara Lubkowska

e-mail: barbara.lubkowska@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 373
fax  12 37 04 374
 • Sekretarz Działu
 

 

Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

 

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 6

mgr Agnieszka Sułek
Kierownik Sekcji

e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 375
fax  12 37 04 374
 
 • Koordynacja pracy Sekcji
 

 

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 3

 
 
 

 

mgr Małgorzata Mlostek
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 317
       12 37 04 343
fax  12 37 04 374
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Komercyjna działalność umowna
 • Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane (MNiSW)

 • Projekt "Badanie migracji i immunogenności ksenogenicznych komórek nowotworowych u myszy w celu sprawdzenia hipotezy o ich selektywnej lokalizacji w pierwotnym guzie nowotworowym"
 • Projekt "Teoria chaosu w służbie badań nad nowotworami"
 • Projekt pt. "Participation of the immune system and lipid signalling in translating persistent viral infection into asthma"
 • Projekt "Immune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction – the search for new anti-hypertensive strategies"
 • Projekt "Role of heme oxygenase 1 in emergency granulopoiesis”
 

 

mgr inż. Kalina Janeczko
e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 317
       12 37 04 343
fax  12 37 04 374
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Program Lifelong Learning
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę

 • Projekt STANDEM pt. "Stanardised Language Examinations for Medical Purposes"
 • Projekt: „Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications”
 • Projekt „Brokerzy Innowacji”.
 

 

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 317
      12 37 04 343
fax 12 37 04 374
 
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Programy Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

 • Projekt "Znaczenie pozanerkowych mechanizmów homeostazy sodowej w regulacji ciśnienia tętniczego"
 • Projekt "Quality Assurance in pharmacy education and training in Europe"
 • Projekt "SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce"
 • Projekt "Zanieczyszczenie powietrza a dysfunkcja śródbłonka i rozwój nadciśnienia tętniczego w populacji młodych w wieku 15-21 lat obarczonych zwiększonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego"
 • Projekt "Ekspresja mikroRNA w tętniakach aorty piersiowej"
 • Projekt "Wpływ inhibitorów dipeptydylopeptydazy IV na ilościowe i jakościowe parametry jelitowej flory bakteryjnej u pacjentów z cukrzycą typu 2 i cukrzycą typu HNF1A"
 • Projekt "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
 • Projekt "Role of heme oxygenase 1 in emergency granulopoiesis"
 
mgr Robert Majtyka
e-mail: robert.majtyka@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 317
      12 37 04 343
fax 12 37 04 374
 
 
 
 
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
   
 • Projekt "Afast! Powiedz To" w ramach programu NCBR Innowacje Społeczne

 

mgr inż. Barbara Sporek
e-mail: barbara.sporek@uj.edu.pl
 

 

 • Pracownik nieobecny

 

 

Sekcja Projektów Naukowych

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 5

 

 
mgr Jolanta Palowska
Kierownik Sekcji

e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 347
fax  12 37 04 374
 

 

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 2

 

mgr Justyna Bednarz
e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 320
       12 37 04 341
fax  12 37 04 374
 • Horyzont 2020
 • Program Zdrowia Publicznego
 • Fundacja Wellcome Trust - projekty badawcze
 • Fundacja NUTRICIA
 • Naukowa Fundacja Polpharmy
 • Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Projekt międzynarodowy współfinansowany
 • Granty/projekty różne
   
 • Projekt OMICRON "Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych o wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum"
 • Projekt MANAGE-CARE, "Active Ageing with Type 2 Diabetes as Model for the Development and Implementation of Innovative Chronic Care Management in Europe"
 • Projekt EUROCRINE, "European Surgical Registry for Rare Endocrine Tumors"
 • Projekt Pro Health 65+, "Health promotion and prevention of risk action for seniors"
 • Projekt MEM-TP, "Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma"
 • Projekt The Wellcome Trust International Senior Research Fellowship, „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w nadciśnieniu tętniczym”
 • Projekt PEXIVAS, "PEXIVAS – Plasma exchange and glucocorticoid dosing in anti-neutrophil cytoplasm antibody associated systemic vasculitis: a randomised controlled trial"
 • Projekt GEMPOL, "International PBL experiences Exchange"
 • Projekt finansowany przez Fundację NUTRICIA, "Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants - short-term outcome"
 • Projekt finansowany przez Naukową Fundację Polpharmy, „Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?”
 

 

mgr Katarzyna Gubernat
e-mail: katarzyna.gubernat@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 320
       12 37 04 341
fax  12 37 04 374
 • Horyzont 2020
 • Programy COST
 • Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  - Program Badań Stosowanych
  - ERA-NET TRANSCAN
  - SUSFOOD
  - EuroNanoMed
  - IMI JU
  - Lider
  - Innotech
  -Innomed
   
 • Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Iuventus Plus
  - Projekt międzynarodowy współfinansowany
 • Granty / projekty różne
 • Projekt ePREDICE "Wczesna prewencja powikłań cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie"
 • Projekt U-BIOPRED "Wskaźniki rokownicze w chorobach układu oddechowego"
 • Projekt UNISPRING "Nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego”;
 • Projekt MICROMAN "Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego"
 • Projekt PM-CELL "Opracowanie metody charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim otoczeniu człowieka"
 • Projekt Polsko-Singapurski "Podanie leków peptydowych i białkowych w formie inhalacji suchego proszku"
 • Projekt GRAN-T-MTC "Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem”
 • Projekt BIOMARKAPD "Biomarkery dla choroby Alzheimera i Parkinsona"
 • Projekt PACE "Porównanie efektywności opieki paliatywnej w placówkach opieki długoterminowej w Europie"
 • Projekt AZCRO "Azitromycyna w leczeniu indukującym remisję w chorobie Crohna u dzieci"
 • Projekt ONKOFAG "Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych
 • Projekt BRASTER "Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”
 • Projekt SPRINTT "Sarcopenia and physical frailty in older people: mullti-component treatment strategies / Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia"

 

 

mgr Małgorzata Wójcik
e-mail: m.wojcik@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 320
       12 37 04 341
fax  12 37 04 374
 • Horyzont 2020 
 • Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Iuventus Plus
  - Ideas Plus
  - Projekt międzynarodowy współfinansowany
 • Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  - STRATEGMED
  - ERA-NET E-Rare
  - M-ERA. NET
 • Granty NIH
 • Granty różne

 • Projekt PROHIBIT ,,Profilaktyka zakażeń poprzez działanie interwencyjne i szkolenie"
 • Projekt IPROCOM "Konstrukcja modeli in silico procesu granulacji w kompaktorze walcowym"
 • Projekt Iuventus Plus "Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy. Rola odporności wrodzonej"
 • Projekt Iuventus Plus "Nowy kierunek poszukiwania skutecznej terapii choroby Alzheimera - synteza i właściwości nowych ligandów wielofunkcyjnych hamujących aktywność cholinoesteraz i blokujących receptory serotoninowe 5 HT6"
 • Program Iuventus Plus "Poszukiwanie i charakterystyka kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY"
 • Program Iuventus Plus "Badanie spektrum mutacji autosomalnej dominującej hypercholesterolemii u osób z regionu Małopolski celem stworzenia nowego testu diagnostycznego"
 • Projekt Ideas Plus "Płodność a starzenie się i długość życia kobiet"
 • Projekt SiGN "Genetyka molekularna udaru niedokrwiennego mózgu - badanie wieloośrodkowe"
 • Projekt GROWTH "GROWTH 1- czynniki prognostyczne zaostrzenia i przebiegu klinicznego nowo rozpoznanej choroby Chron’a u dzieci"
 • Projekt NEMO "Nowe spojrzenie na dotychczas potwierdzone i poszukiwanie nowych markerów cukrzycy typu MODY"
 • Projekt CHANCES "CHANCES - Konsorcjum dotyczące zdrowia i starzenia się – Sieć badań kohortowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych"
 • Projekt  ChemoVasc "Wpływ chemioterapii na funkcję śródbłonka naczyniowego. Badania nad mechanizmami uszkadzającego działania chemioterapii"
 • Projekt IPSMIR "Określenie korelacji pomiędzy ekspresją miRNA a przebiegiem klinicznym raka jelita grubego oraz określenie lekowrażliwości z wykorzystaniem indukowanych komórek pluripotencjalnych"
 

 

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 1

 
mgr Ewa Krawczyk
e-mail: ewa.krawczyk@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 333
12 37 04 340
fax 12 37 04 374
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Lekarski-nauki podstawowe
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 
   
 
 
mgr Izabela Kulczycka
e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl

tel. 12 37 04 333
12 37 04 340
fax 12 37 04 374
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Lekarski - Instytut Stomatologii, pozostałe jednostki kliniczne
  Wydział Lekarski-Instytut Pediatrii, Instytut Kardiologii
  Wydział Farmaceutyczny
 

 
 
mgr Daria Stopa
e-mail:
daria.stopa@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 333
12 37 04 340
fax 12 37 04 374
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Lekarski - Instytut Stomatologii, pozostałe jednostki kliniczne

 

 
mgr Agnieszka Musiał
e-mail: aga.musial@uj.edu.pl
Pracownik nieobecny do dnia 13.04.2015 r.
mgr Alicja Rybka
e-mail: alicja.a.szewczyk@uj.edu.pll
Pracownik nieobecny do dnia 05.05.2015 r.
 

ul. św. Anny 9, III piętro, pokój 6

   
 
mgr Renata Sobieszczańska-
Horbatowska

e-mail: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 371
fax 12 37 04 374
 • Umowy bilateralne, umowy międzyrządowe
 • Diamentowe Granty
 • Stypendia dla pracowników wyjeżdżających i przyjeżdżających
 • 7. Program Ramowy – Stypendia Marie Curie
 • Fundusz Wyszehradzki
 • Stypendium "START" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

 

 

 

 
 


 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. św Anny 9
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. św Anny 9
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
fax: 12 37 04 374