Kontakt

 

ADRES  ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
SIEDZIBA:  
Sekcji Projektów Naukowych ul. Podwale 3, II piętro, pokój 2 i 3
Sekcji Funduszy Europejskich i Projektów  
Wspierających Naukę
ul. Podwale 3, II piętro, pokój 6
   
E-mail: dnwm@uj.edu.pl
   
Pracujemy:    7.30 – 15.30
czwartek dniem bez przyjmowania stron

 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

ul. Podwale 3, II piętro, pokój 5

 
p.o. Kierownik Działu
mgr Jolanta Palowska
tel.  12 37 04 347
fax  12 37 04 374
 
 • Koordynacja pracy Działu
 • Wdrożenie SAP
 

 

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 1

 
mgr Małgorzata Ząbczyńska

e-mail: malgorzata.zabczynska@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 373
fax  12 37 04 374
 • obsługa sekretarska Działu
 • koordynacja zasobów internetowych Działu
 • koordynacja prac archiwizacyjnych Działu
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych Działu
 • sprawozdawczość
  - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii (MN-01), 
  - sprawozdanie dotyczące liczby przeprowadzonych doświadczeń oraz liczby zwierząt doświadczalnych
 

 

Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

 

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 5

mgr Agnieszka Sułek
Kierownik Sekcji

e-mail: agnieszka.sulek@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 375
fax  12 37 04 374
 
 • Koordynacja pracy Sekcji
 

 

ul. Podwale 3, II piętro, pokój 6

 

mgr Małgorzata Mlostek
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 317
fax  12 37 04 374
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Komercyjna działalność umowna
 • Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane (MNiSW)
 • Projekt "Stary lek, nowe sztuczki - od znanego leku nasennego do cząsteczek o potencjalnych właściwościach przeciwpsychotycznych"
 • Projekt "Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków"
 • Projekt "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
 

 

mgr inż. Kalina Janeczko
e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 343
fax  12 37 04 374
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Program Erasmus+: Akcja 2 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
   
 • Projekt "Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications”
 • Projekt "Terapia stwardnienia rozsianego poprzez transdermalną stymulację peptydami mielinowymi"
 • Projekt "HealthCareEurope (HCEU): Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the healthcare sector"
 

 

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 385
fax 12 37 04 374
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Programy Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
   
 • Projekt "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
 • Projekt "Co jeśli nie AIP ?"
 • Projekt VALE "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych"
 • Projekt "Kieszonka przegrodowa (septal pouch) - nowy gracz na scenie udaru niedokrwiennego"
 • Projekt " Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek biorących udział w regulacji szlaku glikolotycznego w Streptococcus mutans w biofilmach mieszanych"
 

 

mgr inż. Barbara Sporek
e-mail: barbara.sporek@uj.edu.pl
 
 • Pracownik nieobecny do 30.08.2018

 

 

Sekcja Projektów Naukowych

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 2 i 3

 

 
mgr Jolanta Palowska
Kierownik Sekcji

e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 347
fax  12 37 04 374
 • Koordynacja pracy Sekcji

 

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 2

 

mgr Justyna Bednarz
e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl

 

Pracownik nieobecny do 22.07.2016

 

 

mgr Katarzyna Gubernat
e-mail: katarzyna.gubernat@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 320
       12 37 04 341
fax  12 37 04 374
 • Horyzont 2020
 • Programy COST
 • Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  - Program Badań Stosowanych
  - ERA-NET TRANSCAN
  - EuroNanoMed
  - IMI JU
  - Lider
  - Innomed
 • Granty / projekty różne
 • Projekt PACE "Porównanie efektywności opieki paliatywnej w placówkach opieki długoterminowej w Europie"
 • Projekt ePREDICE "Wczesna prewencja powikłań cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie"
 • Projekt GRAN-T-MTC "Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/ gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem”
 • Projekt SPRINTT "Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia"
 • Projekt EUthyroid "Dążenie do eliminacji niedoboru jodu i innych chorób tarczycy, którym można zapobiegać, na obszarze Europy"
 • Projekt UNISPRING "Nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego”
 • Projekt ANTYBAKTER, pt. ”Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowania w jednostkach opieki zdrowotnej”
 • Projekt NATCo, pt. ”Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych”
 • Projekt Broncho3D, pt. ”Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca”
 • Projekt ONKOFAG "Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych"
 • Projekt BRASTER "Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardów"

 

 

mgr Krystyna Witek
e-mail: krystyna.witek@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 320
      12 37 04 341
fax 12 37 04 374

 

 • Horyzont 2020
  - działania Marii Skłodowskiej-Curie
  - granty European Research Council
 • Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  - STRATEGMED 3
 • Granty/projekty różne
 • Projekt PEXIVAS, "PEXIVAS – Plasma exchange and glucocorticoid dosing in anti-neutrophil cytoplasm antibody associated systemic vasculitis: a randomised controlled trial"
 • Projekt NEMO "Nowe spojrzenie na dotychczas potwierdzone i poszukiwanie nowych markerów cukrzycy typu MODY"

 

 
mgr Robert Majtyka
e-mail: robert.majtyka@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 320
      12 37 04 341
fax 12 37 04 374
 • Horyzont 2020
 • Program Zdrowia Publicznego
 • Fundacja Wellcome Trust - International Senior Research Fellowship
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  -Innowacje Społeczne
 • Granty/projekty różne
 • Projekt AFAST, "Afast! Powiedz to"
 • Projekt ATHLOS, "Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies"
 • Projekt MANAGE-CARE, "Active Ageing with Type 2 Diabetes as Model for the Development and Implementation of Innovative Chronic Care Management in Europe"
 • Projekt EUROCRINE, "European Surgical Registry for Rare Endocrine Tumors"
 • Projekt Pro Health 65+, "Health promotion and prevention of risk action for seniors"
 • Projekt PATHWAYS, "Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector"
 • Projekt FRAILTOOLS, "FRAILTOOLS: A comprehensive validation of tools to screen and diagnose frailty in different clinical and social settings to provide instruments for integrated care in older adults"
 • Projekt SH-CAPAC, "Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure (SH-CAPAC) — SH-CAPAC"
 • Projekt MEM-TP, "Training packages for health professionals to improve access and quality of health services for migrants and ethnic minorities, including the Roma"
 • Projekt The Wellcome Trust International Senior Research Fellowship, „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w nadciśnieniu tętniczym”
 • Projekt SHARE, "Ocena stanu zdrowia losowej próby populacji Polski oraz trafności narzędzia badawczego metody kropli krwi (DBS). Badanie pilotowe w ramach międzynarodowego projektu SHARE"
 

ul. Podwale 3, II piętro, pokój 3

 
mgr Ewa Krawczyk
e-mail: ewa.krawczyk@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 333
12 37 04 340
fax 12 37 04 374
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski- jednostki podstawowe i Instytut Pediatrii

 

     
 
   
 
mgr Izabela Kulczycka
e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl

tel. 12 37 04 333
12 37 04 340
fax 12 37 04 374
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Farmaceutyczny
 

 

 
mgr Agnieszka Musiał
e-mail: aga.musial@uj.edu.pl
godziny pracy 8:00-15:00
 
tel. 12 37 04 333, 12 37 04 320
12 37 04 340
fax 12 37 04 374

Pracownik nieobecny do dnia 19.01.2017 r.

 

 

mgr Alicja Rybka
e-mail: alicja.a.szewczyk@uj.edu.pl
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Lekarski-jednostki kliniczne

 

 
mgr Renata Sobieszczańska-
Horbatowska

e-mail: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 371
fax 12 37 04 374
 • Umowy bilateralne, umowy międzyrządowe
 • Diamentowe Granty
 • Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - Iuventus Plus
  - Ideas Plus
 • Stypendia dla pracowników wyjeżdżających i przyjeżdżających
 • 7. Program Ramowy – Stypendia Marie Curie
 • Fundusz Wyszehradzki
 • Stypendium "START" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Projekt finansowany przez Fundację NUTRICIA, "Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants - short-term outcome"
 • Projekt finansowany przez NAUKOWĄ FUNDACJĘ POLPHARMY, „Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?”
 • Projekt GEMPOL, "International PBL experiences Exchange"
 • Projekt Iuventus Plus "Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy. Rola odporności wrodzonej"
 • Projekt Iuventus Plus "Nowy kierunek poszukiwania skutecznej terapii choroby Alzheimera - synteza i właściwości nowych ligandów wielofunkcyjnych hamujących aktywność cholinoesteraz i blokujących receptory serotoninowe 5 HT6"
 • Program Iuventus Plus "Poszukiwanie i charakterystyka kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY"
 • Program Iuventus Plus "Badanie spektrum mutacji autosomalnej dominującej hypercholesterolemii u osób z regionu Małopolski celem stworzenia nowego testu diagnostycznego"
 • Projekt Ideas Plus "Płodność a starzenie się i długość życia kobiet"
 • Granty różne
 

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
fax: 12 37 04 374