Kontakt

 

ADRES  ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
SIEDZIBA:  
Sekcji Projektów Naukowych ul. Podwale 3, II piętro, pokój 2,3,4
Sekcji Funduszy Europejskich i Projektów  
Wspierających Naukę
ul. Podwale 3, II piętro, pokój 6
   
E-mail: dnwm@uj.edu.pl
   

 

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

ul. Podwale 3, II piętro, pokój 2

 
p.o. Kierownik Działu
mgr Ewelina Bętkowska
 
tel.  12 37 04 373
 
p.o. Z-ca Kierownika Działu
mgr Jolanta Palowska
tel.  12 37 04 347
 
 • Koordynacja pracy Działu

 

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 1

 
mgr Małgorzata Ząbczyńska

e-mail:malgorzata.zabczynska@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 373
 
 • obsługa sekretarska Działu
 • koordynacja zasobów internetowych Działu
 • koordynacja prac archiwizacyjnych Działu
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych Działu
 • sprawozdawczość
  - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii (MN-01), 
   

 

Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

 

ul. Podwale 3, II piętro, pokój 6

Kierownik Sekcji
mgr Małgorzata Mlostek
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 317
 
 • Koordynacja pracy Sekcji
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Komercyjna działalność umowna
 • Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane (MNiSW)
 • Projekt "Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków"
 • Projekt "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
 

 

mgr inż. Kalina Janeczko-Wrońska
e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 385
 
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Program Erasmus+: Akcja 2 - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
 • Projekt "Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications”
 • Projekt "Terapia stwardnienia rozsianego poprzez transdermalną stymulację peptydami mielinowymi"
 • Projekt "HealthCareEurope (HCEU): Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the healthcare sector"
 

 

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 385
 
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach programów pomocowych
 • Programy Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
 • Projekt "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
 • Projekt VALE "Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych"
 • Projekt "Kieszonka przegrodowa (septal pouch) - nowy gracz na scenie udaru niedokrwiennego"
 • Projekt "Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek biorących udział w regulacji szlaku glikolotycznego w Streptococcus mutans w biofilmach mieszanych"
 

 

mgr inż. Barbara Sporek
e-mail: barbara.sporek@uj.edu.pl
 
 • Pracownik nieobecny do 30.08.2018

 

 

Sekcja Projektów Naukowych

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 4

 
Kierownik Sekcji
mgr Jolanta Palowska

e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 347
 
 • Koordynacja pracy Sekcji
  • Wdrożenie SAP
 
 

mgr Agnieszka Musiał
e-mail: aga.musial@uj.edu.pl

tel.  12 37 04 374

 

 

ul.Podwale 3, II piętro, pokój 2

mgr Justyna Bednarz
e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl
 

Pracownik nieobecny do 30.09.2017

 
mgr Katarzyna Gubernat
e-mail: katarzyna.gubernat@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 341
 
 • Horyzont 2020
 • Programy COST
 • Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  - Program Badań Stosowanych
  - ERA-NET TRANSCAN
  - EuroNanoMed
  - IMI JU
  - Lider
  - Innomed
 • Granty / projekty różne
 • Program Zdrowia Publicznego
 • Projekt PACE "Porównanie efektywności opieki paliatywnej w placówkach opieki długoterminowej w Europie"
 • Projekt ePREDICE "Wczesna prewencja powikłań cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie"
 • Projekt GRAN-T-MTC "Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/ gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem”
 • Projekt SPRINTT "Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia"
 • Projekt EUthyroid "Dążenie do eliminacji niedoboru jodu i innych chorób tarczycy, którym można zapobiegać, na obszarze Europy"
 • Projekt UNISPRING "Nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego”
 • Projekt ANTYBAKTER, pt. ”Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowania w jednostkach opieki zdrowotnej”
 • Projekt NATCo, pt. ”Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych”
 • Projekt Broncho3D, pt. ”Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca”
 • Projekt ONKOFAG "Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych"
 • Projekt BRASTER "Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardów"
 • Projekt FRAILTOOLS, "FRAILTOOLS: A comprehensive validation of tools to screen and diagnose frailty in different clinical and social settings to provide instruments for integrated care in older adults"
 • Projekt SH-CAPAC, "Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure (SH-CAPAC) — SH-CAPAC"
 • Projekt The Wellcome Trust International Senior Research Fellowship, „Rola okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w nadciśnieniu tętniczym”
 

 

 

mgr Krystyna Witek
e-mail: krystyna.witek@uj.edu.pl
tel.  12 37 04 320
 

 

 • Horyzont 2020
  - działania Marii Skłodowskiej-Curie
  - granty European Research Council
 • Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Granty/projekty różne
 • Program Zdrowia Publicznego
 • Projekt PEXIVAS, "PEXIVAS – Plasma exchange and glucocorticoid dosing in anti-neutrophil cytoplasm antibody associated systemic vasculitis: a randomised controlled trial"
 • Projekt NEMO "Nowe spojrzenie na dotychczas potwierdzone i poszukiwanie nowych markerów cukrzycy typu MODY"
 • Projekt AFAST, "Afast! Powiedz to"
 • Projekt ATHLOS, "Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies"
 • Projekt EUROCRINE, "European Surgical Registry for Rare Endocrine Tumors"
 • Projekt PATHWAYS, "Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector"
 • Projekt Pro Health 65+, "Health promotion and prevention of risk action for seniors"
 • Projekt  IPROCOM “The development of in silico process models for roll compaction”
 • Projekt IMAGEKIDS „The ImageKids study: Developing the Pediatric Crohn's Disease Intestinal Damage Score (PECDID score) and the Pediatric MRE-Based Activity Index (P-MECAI)”
 

 

 

 

ul. Podwale 3, II piętro, pokój 3

 
mgr Ewa Krawczyk
e-mail: ewa.krawczyk@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 340
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski- jednostki podstawowe i Instytut Pediatrii
 

 

mgr Izabela Kulczycka-Koryl
e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 383
 
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Farmaceutyczny
 
mgr Alicja Rybka
e-mail: alicja.a.szewczyk@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 333
 
 • Granty Narodowego Centrum Nauki
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Jednostki:
  Wydział Lekarski-jednostki kliniczne
 
 
mgr Renata Sobieszczańska-
Horbatowska

e-mail: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 371
 
 • Umowy bilateralne
 • Umowy międzyrządowe
 • Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  Iuventus Plus, Diamentowe Granty
 • Stypendia dla pracowników wyjeżdżających
  i przyjeżdżających
 • Fundusz Wyszehradzki
 • Stypendium "START" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • Projekt finansowany przez NAUKOWĄ FUNDACJĘ POLPHARMY, „Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?”
 

 

 

 

Obsługa prawna Działu:

mgr Aleksandra Jach-Balicka
ul. św. Anny 12, pok. nr 22
tel. 12 421 10 41, 12 370 43 68
email: aleksandra.jach@cm-uj.krakow.pl

poniedziałek, środa, piątek:

godz:  9.40 - 15.00

 
 

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374