Inne środki zagraniczne na działalność badawczo-rozwojową

http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtvm050458.jpg

 

Fundacja WELLCOME TRUST

 

Wellcome Trust jest brytyjską fundacją ukierunkowaną na działania zmierzające ku polepszeniu zdrowia ludzi i zwierząt. Fundacja realizuje to założenie poprzez: wspieranie (w szczególności stypendia, nagrody) utalentowanych naukowców, zaangażowanych w badania biomedyczne oraz medycynę humanistyczną; przyspieszanie praktycznego zastosowania badań klinicznych, populacyjnych oraz związanych ze zdrowiem publicznym; pomaganie społeczeństwom w lepszym zrozumieniu nauk biomedycznych, poprzez uwypuklenie ich historycznego i kulturalnego aspektu.

Fundacja obrała sobie pięć głównych wyzwań, które korespondują z najbardziej naglącymi problemami dotyczących zdrowia ludzi i zwierząt: maksymalizacja korzyści zdrowotnych płynących z badań genetycznychi i genomicznych, wspieranie badań neurobiologicznych i w zakresie zdrowia psychicznego,  zwalczanie chorób zakaźnych, prowadzenie badań odnośnie wpływu genetyki, czynników środowiskowych, socjoekonomicznych oraz stylu życia na rozwój chorób przewlekłych oraz badanie powiązań między zmianami klimatu i dostępem do pożywienia a zdrowiem.

Szczegółowe informacje dotyczące fundacji ora procedur aplikacyjnych do pobrania tutaj.