Inne krajowe środki na badania naukowe

Fundacja NUTRICIA

Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach: badań z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej do społeczeństwa oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego. Od początku swojego istnienia Fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka w formie grantów naukowych. Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje konkurs na granty badawcze. Do udziału w konkursach zaproszeni są naukowcy zajmujący się tematyką żywienia człowieka. Badania powinny być randomizowane, a badania kliniczne powinny spełniać wymóg podwójnie ślepej próby. Wszystkie aplikacje są poddawane szczegółowej analizie i ocenie przez członków Rady Naukowej Fundacji.

Fundacja organizuje także seminaria poświęcone zasadom planowania badań naukowych, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych różnymi schorzeniami metabolicznymi oraz wspiera działania edukacyjne w środowisku medycznym.

Strona internetowa www Fundacji Nutricia

 

 

 

 

 

Kontakt w DNiWM UJ CM - mgr Renata Sobieszczańska-Horbatowska: (12) 370 04 320, renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl