Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit. Realizuje misję wspierania nauki.

Cele realizowane przez Fundację:

 • wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych;
 • działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej;
 • wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.

Fundacja co roku przeznacza na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych kilkadziesiąt milionów złotych. W roku 2010 Fundacja zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 93,15 mln zł, w tym ok. 61,2 mln zł ze środków strukturalnych (od 2008 roku Fundacja realizuje programy finansowane w ramach Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Działania wyłączone z finansowania:
Fundacja nie przyznaje subwencji na:

 • zadania statutowe i uzupełnianie budżetu placówek naukowych;
 • dofinansowanie studiów wyższych i studiów podyplomowych (z wyjątkiem Międzynarodowych Projektów Doktoranckich finansowanych z funduszy europejskich);
 • organizowanie seminariów, konferencji, szkół letnich i studenckich wypraw naukowych;
 • dofinansowanie udziału w kursach i wyjazdach szkoleniowych;
 • publikowanie wyników badań, materiałów konferencyjnych i dofinansowanie czasopism (z wyjątkiem publikacji Open Access w ramach niektórych programów);
 • uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych;
 • działalność o charakterze popularyzatorskim i popularnonaukowym;
 • zakup wyposażenia o charakterze typowo dydaktycznym.

Oferta Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej:

NAGRODY I STYPENDIA:

 • Program WELCOME – wspieranie tworzenia w Polsce zespołów naukowych przez uczonych z zagranicy;
 • Program TEAM – finansowanie projektów z udziałem młodych uczonych, realizowanych w najlepszych zespołach badawczych;
 • Program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów naukowych
 • Program HOMING PLUS – subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce
 • Program POMOST – granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej
 • Program START – stypendia krajowe dla młodych uczonych
 • Program MPD – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

TRANSFER TECHNOLOGII:

 • Program VENTURES – wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych

INNE INICJATYWY:

 


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374