AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2017-2019

2016-10-25 13:44


Nabór wniosków do konkursu ERA-NET EuroNanoMed III

2016-10-18 10:26


Ankieta "Logo HR" dla UJ

2016-10-17 15:17


Nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałania 1.2.1 "Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2016-10-10 08:10


Nabór na stypendia w ramach Programu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD

2016-10-05 14:46


więcej aktualności


Kontakt:

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
e-mail: dnwm@uj.edu.pl

Sekcja Funduszy Europejskich
i Projektów Wspierających Naukę
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 317
       12 37 04 343
       12 37 04 375
       12 37 04 385
fax: 12 37 04 374

Sekcja Projektów Naukowych
Siedziba: ul. Podwale 3
tel.: 12 37 04 320
       12 37 04 341
       12 37 04 333
       12 37 04 340
       12 37 04 347
       12 37 04 382
fax: 12 37 04 374